Om Mylder

Hva er Mylder? 13_3

Mylder er et nytt læreverk i naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet 1-4.

Hvilke komponenter har Mylder?

 • Elevbok (1. trinn)
 • Grunnbok (2. til 4. trinn)
 • Arbeidsbok (2. til 4. trinn)
 • Lærerens bok
 • Naturkort
 • CD
 • Mylder digital

Hva fins digitalt til Mylder?

 • Elevnettsted
 • Lærernettsted
 • Tavlebøker
 • Brettbøker
 • App

Elevnettstedet er gratis og har ikke innlogging.

Lærernettstedet inneholder tavlebøker, kopioriginaler, sangtekster, metodiske tips, bildesamlinger og filmer.

Alle brettbøkene til Mylder kan du kjøpe på brettboka.no. De har all tekst lest inn.

Mylder 1 fins som app som for nettbrett. Den kan bestilles i Appstore.

 

I løpet av høsten 2016 vil Mylder 1-4 være komplett, men det vil fortsatt dukke opp nye ting etter hvert!